رفاقت تعطیله

93/01/29


رویای قدیمی...


امروز چرکنویس پاک یکی از دلنوشته های قدیمی را پیدا کردم 

كاغذش هـنوزاز آواز آن همه واژه بی دریغ سنگین بوداز باران آن همه دریااز اشتیاق آن همه اشك!  

کاش میشد ، زندگی بدون حسرت باشدخدایا؟؟؟؟؟؟؟

رویای مرده من کجا زنده خواهد شد؟

می بینی ؟

برگ تانخورده آن چرکنویس قدیمی دوباره از شکستن شیشه ی پر اشک بغض من تر شد!
....علی زاجری
+ 2:39 | علی
92/11/22
خداحافظ
کسانی که محبت دارن و نظر میدن..من ممکنه تا آخر بهار نیام

به امید دیدار دوباره.. تا اول تابستان بابای..

+ 18:0 | علی